พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘/
หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตน่าน
3 กุมภาพันธ์ รำรึกวีระกรรมทหารกล้า

      


  


ค้นหาข้อมูลเหรียญ
 

 

      

  

 ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต   
 ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
 ผลสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน   
 ประกาศ เรื่อง การจัดงานวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
 ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  
 แผนการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  
 ปรับวงเงินช่วยเหลือรายเดือน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒-๔  
 ประกาศ การขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ประกาศ การขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
แจ้งสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สามารถคืนสภาพการเป็นสมาชิก 
 รับสมัครทหารผ่านศึกพิการ เข้าทำงานกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ๖ ก.ค.-๑๐ ส.ค.๕๘ 
 ประกาศผลการสอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาร ๒๕๕๘ 
การจ่ายเงินผลประโยชน์จากการจำหนายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๘ 
 แผนการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 การบรรจุทหารผ่านศึกเข้าอยู่อาศัยและทำกิน ในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว (เพิ่มเติม) 
 การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ให้แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก 
 การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก
         

                                    

     กิจกรรมของสำนักงานสงเคราะห์ทหาร่ผ่านศึกเขตน่าน


   
 ๒๙ ธ.ค.๕๙ ร.ต.ลอย  หาญณรงค์ ผช.หส.ผศ.น.น. ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  
   
๙ ธ.ค.๕๙ กิจกรรมการจัดตั้งเครือข่าย และคัดเลือกแกนนำทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุมไร่จุฑามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ๒๖ ธ.ค.๕๙  จัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกและสวัสดีในพื้นนที่๒๘ ธ.ค.๕๙ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
   
๓๑ ส.ค. - ๑ ก.ย.๕๙ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เดินทางมาออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน ๑๖ พ.ย.๕๙ จัดกิจกรรมการประชุมแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก๘ ธ.ค.๕๙ จัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่   ในโครงการ “รวมใจภัดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
 
๗ ก.ค.๕๙ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เดินทางมาตรวจเยี่ยม ผศ.น.น. พร้อมเยี่ยมชมสินค้า สินค้า OTOP ของกลุ่มทหารผ่านศึกและครอบครัว
 


๒๓ ส.ค.๕๙  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่บุตรทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ 


๒๖ ส.ค.๕๙ จัดประชุมเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการ
 
 
 
การจัดงานวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ณ อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 

๑๗ ก.พ.๕๙ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  ณ บริเวณสนามบินน่าน 
 
การสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุตรทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔
 
 
กิจกรรมน้อมเกล้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๑๑ ธ.ค.๕๘ ผศ.น.น ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
"BIKE FOR DAD”
 
 
 
๒๕  ธ.ค.๕๘ จัดประชุมสัมมนาแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก
และสัสดี
  

 

 

 

   

     ภารกิจเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก สำนักงานสงเคราะห์ทหาร่ผ่านศึกเขตน่าน

     
 ๑๗ พ.ย.๕๙ ผศ.น.นเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.น่าน ๒๒ พ.ย.๕๙ ผศ.น.นเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.ท่างังผา อ.ปัว และ อ.ทุ่่งช้าง จ.น่าน ๒๘ พ.ย.๕๙ ผศ.น.นเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.นาน้อย จ.น่าน  
     
๔ พ.ย.๕๙ ผศ.น.นเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.สองแคว จ.น่าน ๙ พ.ย.๕๙ ผศ.น.นเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ๑๑ พ.ย.๕๙ ผศ.น.นเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.ท่่าวังผา จ.น่าน 
 
๒๔ ส.ค.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ และ รปภ.อผศ.ในพื้นที่ อ.นาน้อย อ.เวียงสา จ.น่าน  
 
๒๔ ส.ค.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลัน
ในพื้นที่ อนาน้อน จ.น่าน
  
 
๓ พ.ย.๕๙ ผศ.น.นเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง และ อ.ปัว จ.น่าน

๒๘ ก.ค.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการ และ รปภ.อผศ
ในพื้นที่ อ.ภูเพียง อ.เวียงสา และ อ.เมือง จ.น่าน
   
 
๑๑ ส.ค.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการ 
ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง อ.ปัว จ.น่าน 
  

๑๙ ส.ค.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.สันติสุข อ.แม่จริม จ.น่าน
    
 
๒๙ มิ.ย.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการ
และตรวจเยี่ยม รปภ. ในพื้นที่ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข
และ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
 
 
๑ ก.ค.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการ  
และตรวจเยี่ยม รปภ. ในพื้นที่ อ.เมือง อ.นาน้อย
และ อ.นาหมื่น จ.น่าน 
 
 
๑๒ ก.ค.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการ
และตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. ในพื้นที่ อ.เมือง อ.เมือง อ.ภูเพียง และ อ.เวียงสา จ.น่าน
  
 
๑ มิ.ย.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการในพื้นที่
อ.ภูเพียง อ.แม่จริม จ.น่าน
  


๒๑ มิ.ย.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการในพื้นที่
อ.ภูเพียง อ.แม่จริม จ.น่าน 
 
 
๒๒ มิ.ย.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการในพื้นที่
อ.ภูเพียง อ.แม่จริม จ.น่าน 
 


 
๓๑ มี.ค.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการในพื้นที่
อ.ปัว อ.สองแคว จ.น่าน
  
 
๒๖ เม.ย.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการในพื้นที่
อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
   
 
 ๒๖ เม.ย.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการในพื้นที่
อ.เวียงสา จ.น่าน
   
 
๔ มี.ค.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการในพื้นที่ อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และอ.สองแคว จ.น่าน
  
 
๑๗ มี.ค.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.เวียงสา อ.นาน้อย จ.น่าน
   

๒๒ มี.ค.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
   
 
๒๔ ก.พ.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
  

๒๖ ก.พ.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
   

๑ มี.ค.๕๙ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อเวียงสา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น จ.น่าน
    
 
๑๑ ก.พ.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น. และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
  
 
๑๖ ก.พ.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง และคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน
  
 
๑๘ ก.พ.๕๙ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการ
ในพื้นที่ อ.ภูเพียง อ.แม่จริม จ.น่า
  
 
๒๔ พ.ย.๕๘ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง และคณะ
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ
ในพื้นที่ อ.สองแคว จ.น่าน
 

๒๗ พ.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ
ในพื้นที่ อ.สันติสุข และ อ.แม่จริม จ.น่าน
  

๑๕ ธ.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ
ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
  

 ๓ พ.ย.๕๘ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง และคณะ  
เดินทางไปตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 
๖ พ.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.นตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่
อ.ภูเพียง และ อ.เมือง จ.น่าน
 

๑๙ พ.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.นตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่ อ.ภูเพียง และ อ.เมือง จ.น่าน  
 
๑๙ ต.ค.๕๘ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง และคณะ
 ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง และ อ.ปัว จ.น่าน 
 
๒๑ ต.ค.๕๘ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง และคณะ
 ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง และ อ.ปัว จ.น่าน 
 
๒๖ ต.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.นตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่ อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น จ.น่าน 
 
๗ ก.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล และน.ส.พัทะนันธ์ มาจันต๊ะ ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ
ในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง และ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
  
 
๗ ก.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล และ น.ส.พัทะนันธ์  มาจันต๊ะ ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก โครงการเงินทุนพัฒนาอาชีพ 
ร้านต้ดผมชาย "สนบาร์เบอร์" อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 

๑๕ ต.ค.๕๘ นายธนเดช  นุชรุ่งเรือง ผช.หส.ผศ.น.น.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผศ.น.น. ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่ อ.แม่จริม จ.น่าน
  
 
ผศ.น.น. ขอแสดงความยินดีกับ คุณลุง คำตัน  คำแคว่น ทหารผ่านศึกพิการ อายุ ๑๐๑ ปี ที่ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน
จำนวน ๒,๐๙๐ บาท จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 
๓ ก.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล และ น.ส.พรรษอร อุทธา
พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น. เยี่ยมเยี่ยนทหารผ่านศึก
ทีเจ็บป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลือเงินครั้งคราว
 
 
๔ ก.ย.๕๘ เจ้าหน้าที่ ผศ.น.น. เยี่ยมเยี่ยนครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑  ทีเจ็บป่วยเป็นอุสรรคต่อการทำงาน
พร้อมให้กำลังใจ
  
 
๑๓ ส.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  
 
๑๘ ส.ค.๕๘ น.ส.พรรษอร อุทธา พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น. น.ส.โสพณา มีไช พนักงานสินเชื่อ ผศ.น.นเยี่ยมทหารผ่านศึก
ทีเจ็บป่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือเงินครั้งคราว 

๒๕ ส.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.เมืองน่าน  อ.เวียงสา จ.น่าน
   
 
๑๕ ก.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.นาน้อย อ.นาหมื่น จ.น่าน
  
 
๘ ก.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน 
 
 
๑๒ ก.ค.๕๘ น.ส.พรรอร อุทธา พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.สันติสุข  จ.น่าน
   
 
๒ ก.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.สองแคว จ.น่าน
 

๓ ก.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง และ อ.ปัว  จ.น่าน
 

๖ ก.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
  
 
๒๔ มิ.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 

๒๖ มิ.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.สันติสุข จ.น่าน 
 

๓ ก.ค.๕๘ น.ส.พรรษอร อุทธา พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น
เยี่ยมทหาร ผ่านศึกทีเจ็บป่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เงินครั้งคราว 
 
๑๖ มิ.ย.๕๘ น.ส.พรรษอร อุทธา พนักงานสวัสดิการฯ และ
น.ส.พัธนันท์ มาจันทร์ต๊ะ พนักงานส่งเสริมอาชีพฯ เยี่ยมทหาร
ผ่านศึกทีเจ็บป่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือเงินครั้งคราว
 
 
๑๒ มิ.ย.๕๘น.ส.พรรษอร อุทธา พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น
ตรวจเยี่ยมครอบครัวหทารผ่านศึกที่ขอรับทุน ตามโครงการ
"พี่ช่วยน้องลูกผ่านศึก" ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  

๒๒ มิ.ย.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.ปัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 
 
๑๐ มี.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 

 
๑๗ มี.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.ปัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

 
๒๐ มี.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.ปัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 
 
๒๖ ก.พ.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.นาน้อย จ.น่าน 
 
๓ มี.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 
 
๖ มี.ค.๕๘ นายวิทูลย์ แสนอุบล พนักงานสวัสดิการ ผศ.น.น.
ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกพิการ 
ในพื้นที่ ดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
      ภารกิจองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


 กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรอบร้วผ่านศึก ประทีป วงศ์สงคราม์ ทุ่งช้าง 
   

การส่งเสริมด้านอาชืพ ฝอส. อผศ.    

เติมเต็มชีวิตใหม่ด้วยกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

                                
 ภารกิจช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
 ภารกิจช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ตอนที่ 2

     รายการรอบรั้วผ่านศึก ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
ผ่านทางรายการ "คุยข่าวสิบโมง" เวลา 10.00 - 10.45 น.


โครงการศูนย์การเรียนรู้ วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1

ตอนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


 

     หน่วยงานขึ้นตรงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ส่วนภูมิภาค  ๒๔ เขต ทั่วประเทศ

 

ผ่านศึกภาคเหนือ

ผ่านศึกภาคกลาง

ผ่านศึกภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ผ่านศึกภาคใต้

 ผศ.เชียงใหม่
 ผศ.เชียงราย
 ผศ.ลำปาง
 ผศ.น่าน
 ผศ.ตาก
 ผศ.พิษณุโลก
 ผศ.นครสวรรค์

 ผศ.ลพบุรี          
 
ผศ.สุพรรณบุรี 
 
ผศ.ราชบุรี          
 
ผศ.จันทบุรี    
 
ผศ.ปราจีนบุรี      
 
ผศ.ชลบุรี

 ผศ.อุดรธานี        
 
ผศ.สกลนคร
 ผศ.อุบลราชธานี   
 
ผศ.ขอนแก่น
 ผศ.สุรินทร์        
 
ผศ.นครราชสีมา

 ผศ.ชุมพร 
 ผศ.นครศรีธรรมราช
 ผศ.สงขลา 
 
ผศ.ปัตตานี
 ผศ.กระบี่

 

 

 

   

 

 

   Copyright (c) 2015 by www.wvonan.com   
ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเอตร์ พ.ศ. 2550
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน
215 หมุ่ที่ 2 ตำบลผาสิงห์ อำเมือง จังหวัดน่าน 5500  โทร 054-600054   Fax  054-600054